پرتال گروه وسنی

* الو ویژن

  •  الوویژن به عنوان ابزار ترویج:

در جهان امروز استفاده از رسانه های مختلف برای تبلیغات به یک ضرورت تبدیل شده است. اما شناسایی و بکارگیری رسانه مناسب از جمله موضوعات محوری برای اجرای یک سیاست تبلیغاتی کارآمد، با صرف هزینه مناسب است. با توجه به اینکه امروزه برگزاری مسابقات مختلف برای خریداران محصولات و خدمات، به یک رویه متعارف در تبلیغات تبدیل شده است، و تجربه گذشته نشان داده که این روش میتواند در بهبود کارآیی فعالیتهای بازاریابی تأثیر بسزایی داشته باشد، لذا راهکار پیشنهادی الوویژن استفاده از یک رسانه مکمل جدید با قابلیت دسترسی ساده و بدون هزینه در سراسر کشور است.

  • الوویژن به عنوان ابزار فروش:

امروزه عرضه کنندگان خدمات تلاش میکنند کانال های مختلفی برای خرید خدمات خود از طریق مخاطبان ایجاد کنند تا هر شخصی بتواند برحسب شرایط خود از طریق یکی از این روش ها نسبت به خرید خدمات اقدام کند. برای مثال مدتی است که روشهای پرداخت الکترونیکی از طریق سیستم بانکی برای خرید محصول یا خدمت رایج  شده است. الوویژن این امکان را برای عرضه کنندگان خدمات یا محصولات ایجاد میکند تا بتوانند روشی ساده تر (نسبت به روشهای اینترنتی) برای خرید ایجاد کنند.

  • الوویژن به عنوان ابزار ارائه خدمات “مشاوره و اطلاع رسانی، آموزش و یا مسابقه و سرگرمی”:

الوویژن یک رسانه دوطرفه است که میتواند در خدمت افراد، شرکتها و موسسات ارائه دهنده خدمات مشاورهای، اطلاع رسانی، آموزشی و یا سرگرمی قرار بگیرد تا بتوانند یک مسیر دوسویه کارآمد را برای ارتباط با مخاطب و ارائه خدمات خود برگزینند. چنین مراکزی قادر خواهند بود با استفاده از ظرفیتهای الوویژن خدمات خود را در اقصی نقاط کشور ارائه داده و بازار خود را از سطح محلی به کشوری ارتقا دهند.

* سرویس های تلفنی مبنی بر شبکه هوشمند:

یکی از حوزه هایی که این گروه در سالهای اخیر به آن ورود داشته است، ارائه خدمات صوتی بر بسترشبکه های تلفنی هوشمند در سطح شهرهای کشور و با بهره برداری از نرم افزار تلفن گویا با محوریت ارائه خدمات “مشاوره و اطلاع رسانی، آموزش و یا مسابقه و سرگرمی” ( مام) بوده است. در این راستا گروه وسنی با امضای قراردادهای جداگانه با شرکت مخابرات ج.ا.ا ، اپراتورهای همراه اول و رایتل نسبت به راه اندازی سرویس های تلفنی هوشمند اقدام نموده است.

* ارائه سیستمهای مدیریت آموزش مجازی و پورتال های آموزشی

گروه وسنی با فارسی سازی کامل محیط Moodle به نصب و پشتیبانی این ( Learning Management System ) LMS می پردازد. لازم به ذکر است ارگان ها و مؤسساتی که سفارش تولید محتوا نیز داشته باشند نسخه رایگان سیستم را دریافت خواهند نمود.

* تأمین خدمات بازیهای تحت شبکه:

این خدمات به شکلی ساده به معنای تأمین نیازهای یک بازی چندرسانه ای است. به منظور برقراری امکان بازی همزمان چند کاربر در یک محیط بازی، که این کاربران میتوانند از هر نقطه شهر، استان، کشور و حتی بین قارهای در یک بازی مشارکت داشته باشند و همین نکته است که مشارکت در این بازیها را مهیج و زیبا میگرداند.