پرتال گروه وسنی

معرفی گروه

گروه وسنی با هدف ارائـه خـدمات متنوع در حوزه فنـاوري اطلاعات و ارتبـاطات فعالیت میکند. این گروه از ترکیب چندین شرکت مستقل تشکیل شده و بیش از 15 سال تجربه فعالیت در این حوزه را پشتوانه راه خود ساخته است. در طول این سالها همواره تلاش کرده تا تخصص را در کنار تعهد به مشتري و رعایت حقوق وي قرار دهد. این امر باعث شده تا گروه وسنی به یک مجموعه مبتنی بر ارائه خدمات کیفی به مشتري تبدیل شده و تمامی فرآیندها و نظام هاي چرخش کار آن براساس «حفظ حقوق مشتري» شکل بگیرد .

در حال حاضر فعالیتهاي عمده گروه وسنی بر ارائه خدمات ارزش افزوده بر بستر شبکه هاي اینترنتی ـ اینترانتی و یا شبکه هاي هوشمند مخابراتی براي کل کشور استوار است.
امید که بتوانیم در راه توسعه فناوریهای عالی و اعتلای نام کشور عزیزمان در سطح جهان گامی هر چند کوچک برداریم.

ساختار سازمانی

در ساختار موجود، گروه وسنی به سه گروه اصلی تقسیم شده است که هر گروه چند شرکت همکار را در بر میگیرد. این گروهها عبارتند از:

1)گروه خدمات هولدینگ:

در نگاه آرمانی این گروه بر آن است تا با گرد هم آوردن افراد و شرکتهاي مستقل، در جهت توسعه کسب و کارهاي موجود و یا جدید گام بردارد .

هدف این گروه ارائه خدمات عمومی و مورد نیاز به مجموعه شرکتهاي گروه و همچنین راه اندازي کسب و کارهاي جدید ـ به مانند یک مرکز رشد خصوصی ـ است. از جمله فعالیتهاي محوري آن کنترل و اداره سرمایه گذاريها و سیاستگذاري براي شرکتهاي زیرمجموعه و پشتیبانی از فعالیتهاي شرکتهاي زیرمجموعه جهت توسعه فعالیتها در عرصه بین الملل میباشد.

الف)پیشگامان فرارسانه سروش:

این شرکت در سال 89 ثبت و فعالیت اصلی آن حمایت از ایجاد شرکتهاي جدید است. در حقیقت این شرکت نقش یک انکوباتور خصوصی را ایفا میکند و تأمین مالی پروژههاي منتخب را بر عهده میگیرد.

ب)شرکت لایت وی:

وظیفه شناسایی شرکتهاي همکار در عرصه بین الملل جهت توسعه فعالیتها، حضور در فعالیتهاي برون کشوري گروه وسنی و بازاریابی بین المللی را برعهده دارد.

ج)شركت تعاوني خدمات حسابرسي و حسابداري پیام محاسب آشنا:

موضوع فعالیت شرکت تعاونی خدماتی حسابداري و حسابرسی پیام شامل عرضه خدمات حسابداري و حسابرسی، مشاوره مالی، آموزش و کلیه خدمات مرتبط با حسابداري و حسابرسی میباشد. و تاکنون وظیفه مدیریت مالی و حسابرسی بیش از 75 بنگاه اقتصادي را برعهده داشته است .

این شرکت مدیریت کلیه امور مالی و امور قراردادهاي شرکتهاي گروه آشنا را برعهده دارد.

2)گروه خدمات ارزش افزوده :

الف .موسسه فرهنگي هنري همايش سازان آشنا؛ حوزه فعالیت این موسسه شامل ارائه محصولات و خدمات اطلاع رسانی و فرهنگی بر بسترهاي نوین ارتباطی میباشد.

د)موسسه فرهنگي ديجیتال سروش رسانه آشنا؛ فعالیت محوري این موسسه تولید و ارائه محصولات فرهنگی دیجیتال میباشد.

3)گروه خدمات زيرساخت:

فعالیت محوري این گروه ،خدمات دسترسی به شبکه هاي ارتباطی شامل اینترنت و پهناي باند و نیز نگهداري و هماهنگی مجموعه هاي زنجیره ارزش همکار و گسترش فعالیتها به سراسر استان و کشور است .شرکتهاي همکار آن عبارتند از:

الف) شركت توس آشنا؛ شرکت توس آشنا در تاریخ 6/11/1376 با شماره 12648 به ثبت رسیده است. و با اخذ مجوزهاي لازم در خصوص ارائه سرویس اینترنت(ISP) خدمات پهناي باند (ICP/ISDP) و ارائه خدمات دیتاسنت(ICD) به فعالیت میپردازد.

ب)شركت پیشگامان توسعه ارتباطات سناباد؛ گام دیگر از توسعه فعالیتهاي گروه وسنی، عضویت در شرکت تعاونی پیشگامان توسعه ارتباطات سناباد است. این شرکت در تاریخ 22/9/1389 به صورت مشترک با گروه پیشگامان کویر یزد تأسیس شده است. و موضوع فعالیت آن خدمات اینترنت پرسرعت و تلفن بین الملل و نیز توسعه کاربريهاي فناوري اطلاعات میباشد.

 

اهداف استراتژیک

1- گسترش چتر حمایتی جهت فعالیتهای مرتبط با راه اندازی کسب و کارهای جدید در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق ایجاد شرکتهای جدید و یا تشکیل شرکتهای مشترک به عنوان مرکز رشد فناوری
2- ارائه خدمات زیرساخت و سرویسهای ارزش افزوده با کیفیت برتر
3- ارائه سرویسهای ارزش افزوده و کاربریهای فناوری اطلاعات بر بستر رسانههای مختلف )اعم از رسانه مکتوب، لوحهای چندرسانهایی، رادیو و تلویزیون، وب و تلفن ثابت و همراه در راستای گسترش کاربریهای آموزش الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، سلامت الکترونیکی، کسب و کار الکترونیکی و غیره

چشم انداز گروه

در حال حاضر گروه وسنی شبکهای در حدود پانزده شرکت اقماری و همکار را در بر میگیرد و بابهرهگیری از همکاری بیش از 60 نفر پرسنل در بخشهای گوناگون فنی، بازرگانی، پشتیبانی، تحقیق وتوسعه و روابط عمومی و بین الملل توانسته است کیفیت مطلوبی را در ارائه خدمات خود فراهم سازد .
ارتقای آگاهی و کیفیت زندگی از طریق ارائه خدمات مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاربریهای آن در محدوده ملی و توسعه آن به سطح بین المللی.