بسته نقاشی سحر آمیز بانی ترکیبی از فضای واقعی ( فیزیکی ) و مجازی ( دیجیتال ) موسوم به فیجیتال را در اختیار کودک دلبند شما قرار می دهد تا رویا و واقعیت را با هم در آمیزد.وی در ابتدا نقاشی های دلخواه خود را انتخاب و در دفتر نقاشی موجود به رنگ آمیزی آن می پردازد. در صورت نصب اپلکیشن واقعیت افزوده قابل نصب بر روی تبلت و یا گوشی های آندروئیدی امکان جان بخشی به نقاشی رنگ آمیزی شده فراهم می آید و المانهای رنگ آمیزی شده بصورت سه بعدی و زنده قابل نمایش از هر جهت خواهند بود. ساخت ماکت هواپیما بصورت سه بعدی نیز مرحله بعدی می باشد که از بهترین فوم رنگی استاندارد ساخته شده و هیچگونه حساسیتی از کار با این فوم تا کنون گزارش نشده است. این هواپیمای رنگی را می توان بر روی برگه چاپی در ابعاد 25 در 45 سانتیمتر به حرکت درآورده تا از باند پرواز دهکده بانی در آسمان ها به پرواز درآید.هدیه ای که تا سالها برای وی باقی خواهد ماند.و خاطره خوش آن تا مدتها قابل یادآوری است.

    بنرویژه 2