مسابقات تلوزیونی :

  گروه وسنی به عنوان اولین مجموعه برگزار کننده و  تامین کننده زیرساخت ها مسابقات تلوزیونی  اقدام به برگزاری مسابقاتی با تعداد شرکت کننده نا محدود به صورت برخط از طریق اپلیکیشن و سیستم تلفنی نمود.

  1- مسابقه تلویزیونی الو نوید شبکه یک سال تولید 1393

  2- مسابقه تلویزیونی ششمی ها شبکه نهال سال 1395-1396

  3- مسابقه تلویزیونی جام نهالی فصل یک و دو 1396-1397

  4- مسابقه تلویزیونی چهل ستاره شبکه شما و شبکه های استانی سال 1397-1398

  photo_۲۰۱۸-۰۵-۱۷_۱۴-۴۴-۱۶